CHANATHIP ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกคนหนึ่งของประเทศไทย

Chanathip ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกคนหนึ่งของประเทศไทย

ฉันดีใจที่ได้รับเลือกให้เป็นทีมชาติในครั้งนี้ ฉันภูมิใจในทีมชาติของฉันและฉันต้องการเล่นด้วยพลังเต็มที่ ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของคุณ.

ตารางเวลา
28 พฤษภาคม(วันจันทร์)-5 มิถุนายน(วันอังคาร)
2 มิถุนายน(วันเสาร์) vs.ประเทศจีน  (กรุงเทพมหานคร  ประเทศไทย)

ASIA PROMOTION PARTNER