ชื่อ
Hikaru MATSUYAMA
เลขที่
36
กรุ๊ปเลือด
unknown
วันที่เกิด
6/21
เท้าที่โดดเด่น
unknown
ส่วนสูง / น้ำหนัก
176cm/66kg
ขนาดรองเท้า
unknown
ชื่อเล่น
รองเท้า

ASIA PROMOTION PARTNER