ชื่อ
CICCI
เลขที่
77
กรุ๊ปเลือด
วันที่เกิด
เท้าที่โดดเด่น
ส่วนสูง / น้ำหนัก
92cm/125kg
ขนาดรองเท้า
ชื่อเล่น
รองเท้า

ASIA PROMOTION PARTNER