ชื่อ
JAY
เลขที่
48
กรุ๊ปเลือด
Unknown
วันที่เกิด
1982/5/7
เท้าที่โดดเด่น
Left
ส่วนสูง / น้ำหนัก
190cm/89kg
ขนาดรองเท้า
190cm/89kg
ชื่อเล่น
รองเท้า

ASIA PROMOTION PARTNER