ชื่อ
Yoshihiro NAKANO
เลขที่
23
กรุ๊ปเลือด
Unknown
วันที่เกิด
1993/2/24
เท้าที่โดดเด่น
Unknown
ส่วนสูง / น้ำหนัก
176cm/66kg
ขนาดรองเท้า
Unknown
ชื่อเล่น
รองเท้า

ASIA PROMOTION PARTNER