ชื่อ
Ryota HAYASAKA
เลขที่
26
กรุ๊ปเลือด
AB
วันที่เกิด
1985/9/19
เท้าที่โดดเด่น
27.0cm
ส่วนสูง / น้ำหนัก
183cm/73kg
ขนาดรองเท้า
NIKE
ชื่อเล่น
รองเท้า

ASIA PROMOTION PARTNER