ชื่อ
CHANATHIP
เลขที่
18
กรุ๊ปเลือด
A
วันที่เกิด
1993/10/5
เท้าที่โดดเด่น
Both
ส่วนสูง / น้ำหนัก
158cm/56kg
ขนาดรองเท้า
26.0cm
ชื่อเล่น
รองเท้า

ASIA PROMOTION PARTNER