ชื่อ
Riku DANZAKI
เลขที่
17
กรุ๊ปเลือด
Unknown
วันที่เกิด
2000/5/31
เท้าที่โดดเด่น
Unknown
ส่วนสูง / น้ำหนัก
174cm/63kg
ขนาดรองเท้า
Unknown
ชื่อเล่น
รองเท้า

ASIA PROMOTION PARTNER