ชื่อ
Lucas FERNANDES
เลขที่
7
กรุ๊ปเลือด
Unknown
วันที่เกิด
1994/04/24
เท้าที่โดดเด่น
Unknown
ส่วนสูง / น้ำหนัก
174cm/65kg
ขนาดรองเท้า
Unknown
ชื่อเล่น
รองเท้า

ASIA PROMOTION PARTNER