ชื่อ
DOLE Kun
เลขที่
CS
กรุ๊ปเลือด
Unknown
วันที่เกิด
5/4
เท้าที่โดดเด่น
Unknown
ส่วนสูง / น้ำหนัก
190cm/80kg
ขนาดรองเท้า
40cm
ชื่อเล่น
รองเท้า

ASIA PROMOTION PARTNER