ชื่อ
Anderson LOPES
เลขที่
11
กรุ๊ปเลือด
Unknown
วันที่เกิด
1993/9/15
เท้าที่โดดเด่น
Unknown
ส่วนสูง / น้ำหนัก
185cm/78kg
ขนาดรองเท้า
Unknown
ชื่อเล่น
รองเท้า

ASIA PROMOTION PARTNER