ชื่อ
Akito FUKUMORI
เลขที่
5
กรุ๊ปเลือด
วันที่เกิด
1992/12/16
เท้าที่โดดเด่น
left
ส่วนสูง / น้ำหนัก
183cm/75kg
ขนาดรองเท้า
ชื่อเล่น
รองเท้า

ASIA PROMOTION PARTNER