ชื่อ
Musashi SUZUKI
เลขที่
9
กรุ๊ปเลือด
Unknown
วันที่เกิด
1994/2/11
เท้าที่โดดเด่น
Unknown
ส่วนสูง / น้ำหนัก
185cm/74kg
ขนาดรองเท้า
Unknown
ชื่อเล่น
รองเท้า

ASIA PROMOTION PARTNER